„Подготвя се промяна в Закона за ветеринарно-медицинската дейност, според която основният стопански обект ще бъде основен и пасищата и ливадите ще бъдат към него. Освен това, когато животните са на разстояние от 10-километров радиус, няма да се издава ветеринарно свидетелство. Променена е Наредба 2, касаеща временните обекти“. Това каза на среща с животновъди в Калофер Златка Възелова, директор на Дирекция Животновъдство в Министерството на земеделието и храните.

„Не може за животни, които не се преглеждат преди отиване в Балкана и след връщането им в стопанството, да се посочва във ветеринарното свидетелство, че е извършен преглед. Никой частен ветеринарен лекар не прави по единично преглед на всяко животно преди да е тръгнало за пасището“, каза още Възелова.

Директорът на Дирекция Животновъдство съобщи още, че се променя Наредба 34, която следващата седмица трябва да бъде подписана от земеделския министър и обнародвана в Държавен вестник. С промяната ще се облекчат ветеринарно-санитарните изисквания в населените места за животновъдите, които искат да се категоризират в първа група, съобщи Златка Възелова.

Гледайте повече във Фермер.БГ WEB TV:
 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!