Животновъдното сдружение „Старият Балкан“ от Карлово отново ще се ръководи от Дарина Шишкова. На общо събрание на браншовото обединение нейните колеги я избраха за председател на Управителния съвет за четвърти пореден път с мандат от 5 години.

Гласувайте: Виждате ли смисъл във фермерските протести в момента?

Дарина Шишкова се определя като обикновен животновъд, но зад гърба си има и голям организационен опит - председател е на Сдружение с нестопанска цел „Развъдна организация за автохтонни породи овце в България“ гр. Карлово, член е на Националния съвет по животновъдство към Министерство на земеделието. Председател е на Областния Консултативен съвет по животновъдство за област Пловдив и един от заместник – председателите на „Обединени Български животновъди“ .

„Радвам се, че членовете на Сдружението са активни земеделски производители. В Управителния съвет на животновъдно сдружение „Старият Балкан“ всички са хора с дългогодишен опит в сектора, а това е много важно, защото знаем, че желанието ражда фермера, но опита го изгражда. Всички ние, навсякъде, имаме почти идентични проблеми, имаме общи интереси и стремежи да постигнем желаните резултати“, каза Шишкова пред колегите си. 

Тя благодари за доверието и за подкрепата на членовете на сдружението и им пожела здраве, късмет и правилен подход към успеха. 
В ръководството на Животновъдно сдружение „Старият Балкан“ освен Шишкова влизат също така Теодора Карабаджакова, Донка Къртева, Петко Бухалов, Иван Ангелов, Пейо Недялков, Стоян Абрашев и Шукри Ибишев. 

На проведеното общо събрание са приети нови членове на сдружението „Старият Балкан“.