Работата на животновъда не е за завиждане и сякаш грижата за животните е най-лесната част. А настане ли време за проверки, настъпва едно ходене по мъките, вадене на документи, сверяване, чудене какво още е нужно, за да си изряден.

Гласувайте: Как оценявате назначенията на поста заместник-министър на земеделието?

Дали някога ще се стигне до унифициране на данните, които се изискват при проверките от страна на БАБХ, Министерството на земеделието и ДФЗ, не е ясно. Но животновъди апелират поне да бъде изготвен списък с нужните документи, за да се избегнат пропуски от тяхна страна и т.нар. субективен фактор от страна на проверяващите.

Попаднахме на едно такова запитване, изпратено до ОДЗ-София-град и препратено до Министерството на земеделието, откъдето дават следния отговор.

Наборът от документи, който се предоставя при извършването на проверки от различните институции, е свързан с естеството на самата проверка, нейното законооснование, компетенции на проверяващата институция, цел и др. Следва да се отчита и динамиката по отношение на документите, произтичаща от промените в националното и европейското законодателство и свързаната с това отговорност по актуализирането им.

Образци на документи и полезна информация за бизнеса, отнасящи се до официалния ветеринарномедицински контрол, са достъпни, както следва:

•    Здравеопазване и хуманно отношение към животните

•    Контрол на фуражи

•    Странични животински продукти

Другото питане на фермерите е дали земеделското министерство предвижда компенсация за стопаните поради завишените цени на електроенергията, като се има предвид, че голяма част от животновъдните обекти, складовите бази и други помещения в стопанските дворове се захранват с промишлен ток.

В отговора са цитирани данни на Националния статистически институт (НСИ), според които общият индекс на разходите за производство на цените на стоките и услугите, влагани в селскостопанското производство за второто тримесечие на 2021 г. спрямо 2020 г., е 107,7. Повишението на цените е със 7,7%.

От агроведомството припомнят за изплатената през декември 2021 г. Ковид помощ, както и за прилаганата от Министерството на енергетиката Програма за компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енергия с подпомагане от 110 лв./MWh. Надежди за допълнително подпомагане например по de minimis обаче не се дават.