Краткосрочен курс по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ ще се проведе в няколко населени места в страната. Това съобщиха от Национален център за професионално обучение и компетентност (НЦПОК) към Тракийския университет в Стара Загора за Фермер.БГ.

 
Обучението, което е с продължителност 16 учебни часа, ще се състои на 2 февруари в Ямбол. Началният час е 10 часа, в Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ-Ямбол). Подобни краткосрочни курсове ще се проведат още в Котел, Благоевград, Свиленград и Бургас.
 
Животновъди от Монтана и Велико Търново вече преминаха своето обучение.
 
Краткосрочният курс се провежда във връзка с възможността за отбелязване в чек листата, че бенефициентите по мярката са преминали подобно обучение. Това касае и техния обслужващ персонал. Съгласно предписание на БАБХ, всички бенефициенти по мярката от миналата година, трябва да имат завършено подобно обучение, обясниха от НЦПОК.
 
След завършването на курса, фермерите ще получат удостоверение. Него те могат да се използват както за кандидатстване по мярка 14, така и при регистрация и пререгистрация на животновъдни обекти.
 
В средата на ноември 2018 г. Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) отвори прием на заявления за плащане по мярката за кандидатите, подали заявления за подпомагане през 2017 година. В рамките на приема, земеделските стопани имаха възможност да увеличават броя на животните, одобрени за подпомагане с първото заявление, при подаване на заявка за плащане, без да поемат нов ангажимент, ако увеличението е с не повече от 10 на сто от одобрените ЖЕ и не могат да заявят нова дейност или подмярка в рамките на поетия ангажимент.