Житни фуражни култури, които са подходящи за отглеждане върху почвите и при климатичните условия в Източните Родопи, ще бъдат представени утре, 2 юли, по време на информационна среща в Кърджали.

Вторият прием по подмярка 6.3 ще бъде отворен в началото на юли

Семинарът с демонстрация се организира съвместно от Националната служба за съвети в земеделието (Териториалния областен офис – ТОО, Кърджали), Института по фуражни култури - Плевен, Опитната станция по земеделие в Източните Родопи (ОСЗИР - Кърджали) и Научно-технически съюзи (НТС) – Кърджали.

НССЗ: „Доц. д-р Пламен Серафимов ще разясни на присъстващите използването на житните култури, подходящи за Източните Родопи и кои са критичните звена в технологията на отглеждане на житни фуражни култури.“

Специалистът ще запознае участниците в срещата с ефикасността на хербицидите при житни и фуражни култури и ще представи технологични решения за борба с плевели при тях.

Доц. д-р Пламен Серафимов ще направи и демонстрация на житни фуражни култури на опитното поле на Опитната станция по земеделие в Източните Родопи (ОСЗИР) - Кърджали в гр. Джебел.

Експертите от ТОО - Кърджали към НССЗ ще запознаят фермерите с възможностите за подпомагане на земеделските стопани по мерките от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020.

Информационната среща ще се проведе от 9:30 часа в гр. Кърджали, Териториална организация – Кърджали на НТС, ул. „Булаир” № 35, зала 210. Демонстрацията ще започне в 13:00 часа в гр. Джебел, област Кърджали на опитното поле на ОСЗИР – Кърджали.

Участието в семинара и демонстрацията е безплатно за стопаните.