Търг за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд и на урегулирани поземлени имоти ще проведе община Добричка. Наддаването ще се състои на 28 ноември от 9:00 чaса в зала 108 в сградата на кметството. 

Гласувайте: Какво ще доведе до по-голяма прозрачност при разпределяне на бюджетите по сектори?

Земеделските стопани имат възможност да предлагат офертите си за ниви от ОПФ за срок от 5 години, разположени в 32 населени места. Парцелите са сравнително малки – с размери от стотина квадратни метра до 23 дка. Най-много са имотите в селата Ведрина – 33 ниви, Стожер - 20, и в Карапелит – 17. Най-големи и окрупнени са терените в село Приморци, в което се предлагат съответно земи от по 23 и 17 дка, в село Дебрене – 14 дка, в село Ведрина – 11 дка, и в село Полк.Иваново – 10 дка. Началната тръжна цена за тях е от 76 до 80 лв. за декар. 

На търга ще се разиграят и парцели, попадащи в рамките на населените места. За наемане за 5 стопански години са обявени ниви в общо 16 селища, а за 4 години - в две села. Наддаването за тях ще стартира от 56 лв./дка. 

Участниците в тайния търг ще имат възможност да подават офертите си и за стопански постройки в община Добричка. На „тезгяха“ са сложени два пункта за варене на ракия в селата Долина и Котленци. И двете помещения са с площ от 36 кв.м, за които началният наем е от 22 лв. на месец. Пунктовете ще се отдават под наем за 5 години. На търга ще се разиграе и хлебопункт в село Полк.Иваново с площ от 30 кв.м. Наддаването ще стартира от 15 лв. месечен наем. 

Огледи на всички обявени имоти могат да се извършват всеки работен ден съвместно с кметовете и кметствата на населените места. Документите за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик, върху който се изписва имотът и населеното място, както и данни за участника.