Дългочаканите промени в Наредба 11 за агроекологичните плащания, с които да се удължи с 1 година срокът за земеделци, чиито ангажименти са изтекли през 2013 г., вече са обнародвани в Държавен вестник, бр. 36 от 25 април 2014 г.

 

Припомняме, че близо 270 са земеделските производители (от тях половината са биологични производители) настояваха за нова промяна в Наредба 11 след като на 18 март беше обнародван текст на наредбата, според който за тях 2014 г. е нулева. След разговори в МЗХ стана ясно, че е поискано разрешение от Брюксел срокът за земеделски производители с изтекли през 2013 г. агроекологични ангажименти да бъде удължен с 1 година.

 

В новото изменение на Наредба 11, в заключителните разпоредби, е създаден нов параграф. В него е записано: „За заявления за подпомагане, чиято начална година на подаване на заявлението за подпомагане е 2009 г., агроекологичните дейности или направления могат да се изпълняват при условията и по реда на наредбата за период до 6 последователни години“. Според новите промени през 6-тата година кандидатите за подпомагане подават заявление за плащане.

 

Кандидатите за подпомагане по направление „Въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите“, които кандидатстват за шеста година, трябва да подготвят, представят и спазват план (заверен от дипломиран агроном) за минимум четириполно сеитбообращение за 6-тата година.

 

В наредбата е записано още, че част от отменените при предишното изменение текстове на Наредба 11 (за промяна в плановете за сеитбообращение) ще влязат в сила от 1 октомври 2014 г.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!