Независимо от равенството на половете в ЕС, селското стопанство в Съюза се е утвърдило като мъжка работа. Това е едно от заключенията на Евростат, въз основа на последно проучване за демографския състав на земеделците, като са използвани статистически данни за 2016 г.
 
 
„Фермерските професии са доминирани от мъжете, като само около трима от десет (29%) мениджъри на селски стопанства в ЕС са жени“, отбелязват от Евростат. Още по-малък е делът на младите ръководители на стопанства, които са жени - 23%.
 
Много остро стои въпросът за приемствеността на поколенията в сектора – тема, поставена на най-високо равнище в Съюза във връзка с дискусиите за новата Обща селскостопанска политика (ОСП) в периода 2021-2028 г.
 
 
В Европа работят 10,3 млн. земеделски стопанства, като толкова са и мениджърите. За възрастовата им структура е характерно застаряването. Една трета (32%) от мениджърите в земеделието в ЕС са на възраст над 65 години, а само 11% от земеделските стопани са млади производители под 40-годишна възраст.
 
Делът на младите фермери на ръководни позиции е особено нисък в Кипър - 3,3% от всички ръководители на стопанства, Португалия (4,2%) и Великобритания (5,3%). Тяхното присъствие е по-чувствително в Австрия (22,2%), Полша (20,3%) и Словакия (19,0%).
 
В същото време младите мениджъри в сектора превъзхождат по-възрастните си колеги по отношение на готовността да поемат отговорност за по-големи ферми, като площ и брой животни.