Продължителната суша в страната, която е особено тежка в Добруджа, ще понижи средният добив на пшеница у нас, но известна компенсация може да се очаква от повишение на международните цени на хлебното зърно. Това стана ясно от новия месечен анализ на Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (САРА).

Добруджа: Дъжд за пшеницата, глътка въздух за фермерите!

Очакванията на САРА за добива от пшеница от новата реколта са за 4,85 тона/ха. Прогнозата на JRC-Mars за България е 4,93 т/ха. Добивът ще е по-нисък от миналогодишния, като спадът ще бъде в диапазона ще е между 3% и 10%. Общото производство се очаква да не превиши 5,9 млн. тона. 

Ако прогнозата за 6-7% намаление на новата световна реколта от пшеница се сбъдне, то средната световна цена ще се повиши с около 8%.

През април 2020 г. продължи колебливото движение на цените на зърнените култури под влияние на несигурността по отношение на новата реколта и икономическата обстановка в света заради COVID-19. FOB цените на хлебна пшеница от Украйна се стабилизират над нивата от март 228 долара/тон, ечемика - 180 долара/тон, фуражна пшеница 217 долара/тон. При царевицата FOB цената е 178 долара/тон. 

Изминалата 2019 г. е рекордна за световният добив на пшеница – 764,5 млн. тон. (ръст с 4% на годишна база) и много добра при царевицата – 1,11 млрд. тона по данни на USDA.

Средната световна цена на пшеницата се понижи минимално - с до 3% в сравнение с 2018/19, а при царевицата ще има ръст от поне 5%. 

Добивът при ечемика по оценки на САРА ще е 4,47 тона/ха. Прогнозите на JRC-Mars са за количествата от 4,73 тона/ха и при двете прогнози се очаква спад на годишна база от 3% до 9%. Общото производство може да доближи 550 хил. тона. Тези количества са близки до миналогодишните.

* Прогнозни цени                       ** По данни на МЗХГ и НСИ

Средният добив на рапица на САРА за 2020/21 се оценява на 2,64 т/ха. Предположенията на JRCMars са за добив от 2,86 тона/ха. Общото максимално количество на добитата рапица се прогнозира на 410 хил. тона, което е с 3% под нивото от 2019 г. 

Предварителните данни на МЗХГ за площите и добивите при пролетниците показват очаквано увеличение на реколтираните площи с царевица за предходната година от 560 хил. ха, дължащо се на стабилните цени и възвращаемост в сравнение със слънчогледа и другите зърнени и маслодайни култури. Предвижданията на САРА са за новата реколта да бъдат реколтирани 520 хил. ха. 

По статистически данни площите със слънчоглед от предходната година се увеличават до 815 хил. ха, което за 3 години показва значителни колебания и изненадващо се покачват. Площите за новата реколта се очаква да се свият до 755 хил. ха.