Доколкото проверката на стопанствата на място е доста бавен процес, Европейският съюз обмисля възможността за ефективен мониноринг на районите с помощта на спътник. По този начин ще може да се вижда това, което прави фермерът, пише изданието topagrar.com.

Експерти твърдят: От царевица ще се печели и през 2019-а

В момента Европейският одиторски съд разглежда въпроса как инспекторите могат по-добре визуално да оглеждат земеделските земи.

Страните членки всяка година провеждат на място около 900 000 проверки на стопанства, претендиращи за земеделска подкрепа от ЕС. В същото време само около 5% от заявители навреме получават своята финансова подкрепа заради бюрократични забавяни.

От друга страна, новите технологии за визуализация могат да предоставят по-изчерпателни доказателства за фактическата земеделска дейност на фермерите в съответствие с Общата селскостопанска политика (ОСП).

Очаква се използването на новите технологии за мониторинг също така да повиши ефективността на бъдещите мерки на ОСП за опазване на околната среда и противодействие на климатичните промени. Освен това тези технологии би трябвало да спомогнат за понижаване на разходите за контрол на страните членки и проверка на повече бенефициенти.

Вече почти 2 години спътниците на ЕС Copernicus Sentinel предоставят изображения с висока резолюция, които са достъпни за всеки. Тези данни облекчават контрола на земеделската дейност.