„Много по-рентабилно е да се направят мерки, които да позволяват купуването на техника втора употреба. Някой ще каже, че ще изкупим боклуците на Запада. Може би е така, но на нашето земеделие това ни трябва. Масово виждаме, че по-голямата част от малките и средните стопанства ползват техника втора употреба.“ 

Министерството отговаря от кои мерки взе пари за COVID-19

Вероятно много фермери мислят като Петър Петров, животновъд от Габровско и председател на Национална асоциация на младите фермери в България (НАМФБ). 

„Какъв е проблемът да се направи мярка и да се изхарчат по-малко пари, но по-качествено. Вместо да се дава възможност на производители и вносители на земеделска техника да надуват цените. Например в съседна Турция машините излизат наполовина“, споделя своите наблюдения младият фермер. 

Поглед назад във времето показва, че в този програмен период на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) стопаните имаха възможност да правят инвестиции в модерно оборудване и техника с проект по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”. Тази година обаче приемът по тази мярка, който приключи на 30 септември, беше целеви, само за животновъди.

Млади стопани също можеха да кандидатстват за развитие и обновление на своите стопанства чрез закупуване на земеделска земя, животни, оборудване и техника по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители”. Последният такъв прием обаче беше преди година.