Министърът на земеделието Десислава Танева обяви допълнителни правила за извършването на индивидуален и групов лов в районите, през които е преминала инфекцията от Африканска чума по свинете (АЧС).

Продължава блокадата на фермери заради АЧС

С новата заповед, подписана днес, се забранява лова в ловностопанските райони, които попадат в инфектираните зони около обявените случаи на АЧС при диви свине с площ не по-малко от 200 кв. км в периода на ограничен достъп. 

Когато първоначалният период на ограничения изтече, индивидуалният лов ще се разрешава след изтичането на 2-4 месеца от откриването на последната инфектирана дива свиня с АЧС.

За групов лов без кучета е необходимо да минат поне 4-6 месеца от последния случай на зараза в дивата природа, а за индивидуален и групов лов – най-малко 6 месеца.

„Наложените мерки за забрана и ограничения на лова се променят от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) по предложение на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) за всяка определена инфектирана зона“, уточнява министърът.

В мотивите си Десислава Танева посочва, че заповедта е част от мерките за ограничаване на разпространението на опасната инфекция на територията на страната. 

Целта е да спре интензивният ловен натиск върху популацията от диви свине в инфектираните зони около конкретните огнища на болестта, който води до разпръскване на животните на групи или като отделни индивиди. 

В такива случаи миграцията се увеличава заради инстинкта за оцеляване на вида, но това представлява допълнителен риск за разпространение на опасния вирус.

Вижте всичко по темата ТУК