От 17 май започва прием на заявления за финансово подпомагане по мерки „Събиране на реколтата на зелено“ и „Застраховане на реколтата“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор (НППЛВС) 2019 – 2023 г., съобщиха от пресофиса на Държавен фонд “Земеделие” (ДФЗ). 

Събрахме за вас важните срокове и дати през месец май

Приемът по мярка „Събиране на реколтата на зелено“ ще е до 28 май 2021 г. Определеният бюджет е в размер на 2 млн. лв. По мярка „Събиране на реколтата на зелено“ се финансира пълното ръчно отстраняване на гроздовете, докато все още не са узрели, като по този начин добивът от съответната заявена площ се намалява до нула.

До 15 юни 2021 г. е приемът на заявления за предоставяне на финансова помощ по мярка „Застраховане на реколтата“. По нея ще се подпомага застраховането на реколтата от лозя с винени сортове грозде. Допустими за финансиране са застрахователни рискове като неблагоприятни климатични условия (слана, буря, градушка, заледяване, силен и проливен дъжд и тежка суша), природни бедствия, загуби, причинени от животни, болести по растенията или нашествия от вредител, както и загуби, причинени от пандемии при хората.

Образци на документите за кандидатстване по двете мерки са публикувани на страницата на фонд „Земеделие“.

Документи по мерките се подават лично или чрез упълномощено лице в Централно управление на ДФЗ, ул. Гусла 3, отдел „Вино, промоционални програми и лицензии“, след предварително записан час на един от следните телефони: 02/8187 504; 02/8187 505; 02/8187 512; 02/8187 513; 02/8187 514; 02/8187 517; 02/8187 532; 02/8187 604 и 02/8187 624. С цел избягване на големи струпвания от хора, молим бенефициентите да спазват стриктно предварително записаните часове, както и да носят лични предпазни средства.