Европейската комисия (ЕК) взе решение днес да продължи наказателната процедура срещу България във връзка с действащия Закон за марките и географските означения от 1 септември 1999 г. 
 
 
Становището на Брюксел е, че от 2008 г. досега в разрез с европейската правна уредба България поддържа национален регистър на географските означения за селскостопански продукти и храни. Темата е чувствителна за нашето общество, тъй като се свързва със защитата на традиционното българско кисело мляко.
 

България разполага само с два месеца, за да отговори на исканията на ЕК.

 
В противен случай Комисията може да се обърне към Съда на ЕС. „Комисията смята, че националната закрила на географските означения не е съвместима с правото на ЕС относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни“, се казва в съобщение на ЕК, което се позовава на Регламент (ЕС) № 1151/2012 и на съдебната практика в Съюза.
 
 
Експертите на Комисията обясняват, че правната уредба на ЕС предвижда единна и изчерпателна система на закрила на географските означения, попадащи в нейното приложно поле.
 
„България е трябвало да сложи край на тази национална система за регистрация от датата на присъединяване към ЕС през 2007 г. и е можела да защитава съществуващите национални географски означения само за срок от 12 месеца след датата на присъединяване, ако през този ограничен период е било подадено заявление на ниво ЕС“, обяснява съобщението.
 
От Брюксел припомнят, че производството за установяване на нарушение от България е започнало преди една година с изпращането на официално уведомително писмо.