„Нашата обща цел е да реализираме заложените амбиции по отношение запазване на доходите на земеделските стопани“, заяви зам.-министърът на земеделието, храните и горите Вергиния Кръстева при откриването на дискусия по законодателните предложения на ЕК за новата Обща селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г.
 
 
Домакин на срещата беше Домът на Европа в София. Зам.-министър Кръстева припомни, че ОСП през новия програмен период трябва да бъде опростена и модернизирана, а страните-членки на ЕС трябва да посрещнат предизвикателствата, свързани с изменението на климата и опазването на околната среда.
 
С пълната подкрепа на 23 държави членки през март бяха постигнати заключения на председателство на Съвета на ЕС за новата ОСП.  По думите на зам.-министър Кръстева, основните послания от заключенията са:
 
- Адекватен бюджет на бъдещата ОСП, отговарящ на нейните по-амбициозни цели по отношение на представянето на обществени блага, по-специално в областта на опазването на околната среда и изменението на климата.
 
- Повече субсидиарност и гъвкавост за държавите членки, които  отчитат техни национални и регионални особености, и допринасят за по-ефикасно изпълнение на политиката.
 
- Съществено и осезаемо опростяване и намаляване на административната тежест за бенефициентите, както и за администрацията.
 
- Осигуряване на адекватно финансиране за земеделските стопани за предоставените от тях обществени блага за опазването на околната среда и намаляването на последиците от промените в климата. 
 
- Обновяване на поколенията и привличането на млади фермери в сектор „Земеделие“.
 
Снимка: МЗХГ
 
По време на неформалния съвет на министрите на земеделието от ЕС в началото на този месец темата за обновяването на поколенията беше поставена от българското председателство. 
 
„Получи се много интересна дискусия. Всички държави членки подкрепиха усилията, полагани от ЕК по този въпрос и призоваха за засилване и подобряване на мерките, свързани с привличането на млади хора в сектора“, коментира Вергиния Кръстева. 
 
Пред форума тогава еврокомисарят по земеделието и развитието на селските райони Фил Хоган подчерта, че ще бъде изключително важно в бъдещите стратегически планове, които всяка държава членка ще изработи по новата ОСП,  да се предлагат мерки за обновяване на поколенията в сектора.