Сумите, които постъпват по сметките на Националната агенция за приходите (НАП) за данъци или осигурителни вноски погасяват задължение от съответния вид, срокът за което изтича най-рано към датата на плащането. 
 
 
Данъчните публикуваха разяснения за това, тъй като е възможно фирма да преведе пари за конкретен данък, но с него да бъде погасен друг дължим налог. В този случай върху неплатената сума ще се начислява лихва.
 

Правилата за поредността на погасяването на налозите важат за всички сектори, включително и за селското стопанство.

 
„Ако срокът за внасяне на две или повече публични задължения от един и същ вид изтича на една и съща дата, те се погасяват съразмерно“, поясниха данъчните.
 
Проблем с поредността на плащанията и погасяванията възниква най-често при фирмите, а не при физическите лица. Затова примерът, който данъчните дават, е за дружество, регистрирано по ДДС.
 
Ако е подадена годишна данъчна декларация по Закона за корпоративното подоходно облагане и например на 8 март тази година лицето е наредило сума по сметката на НАП за данъци, сумата ще погаси задължението, макар че срокът за плащане все още не е настъпил.
 
Проблем ще има, ако платената сума е наредена за плащане на задължение за ДДС за месец февруари, но справката-декларация по ДДС е подадена след плащането – например на 11 март. Тогава сумата ще отиде за погасяване на корпоративния данък по годишната декларация, а задължението за ДДС ще остане неплатено и върху него ще се начислява лихва за забава.
 
„В тази връзка обръщаме внимание, че от значение за коректното погасяване на задълженията е редът, по който се извършва деклариране и плащане на задълженията“, предупредиха от НАП.