Над 60% от фирмите, които плащат корпоративен данък, са обявили приходите си 14 дни преди крайния срок – 30 юни, съобщават от НАП. 

За земеделци: Данъчно облагане и социално осигуряване

Едноличните търговци, включително земеделските стопани, които са избрали да се облагат като такива и които вече са подали декларации за доходите, надвишават 63 000.

От НАП напомнят, че срокът за деклариране и внасяне на данъка и окончателните социални и здравни осигурителни вноски за едноличните търговци е 30 юни. 

До края на месеца, заедно с годишната си данъчна декларация, те трябва да подадат и декларация образец  № 6 с общия размер на дължимите  за предходната година осигурителни вноски.

30 юни е и срокът, в който фирмите декларират и плащат корпоративен данък по реда на чл. 92 и 93 от Закона за корпоративното подоходно облагане.

Подаването на данъчните и осигурителни декларации и документи, както и плащането към бюджета се извършват онлайн с персонален идентификационен код (ПИК) на НАП за физически лица или квалифициран електронен подпис (КЕП). 

Ако имате въпроси, звънете на информационния център на Агенцията на 0700 18 700 от 9:00 часа до 17:30 часа в делнични дни.