Всички производители на зърно, независимо от размера на стопанствата им, трябва да подават декларация за произведеното и налично количество зърно.

[news] Това искат от Националната асоциаия на зърнопрозиводителите по повод предложена промяна на Наредба за условията и реда за мониторинг на пазара на зърно, където е записано, че декларация за произведеното и налично количество зърно ще подават само производителите, които произвеждат зърно на площи от 500 и повече декара.
 
В становището си НАЗ посочва още, че не подкрепя изключението, записано в чл. 3, ал.1, а именно – декларация за обявяване на обект за съхранение на зърно, да не се подава за обекти с вместимост под 200 тона. Според НАЗ така заложеният текст „толерира сивия сектор, което в крайна сметка влиза в противоречие с целите на държавата“.
 
В становището на НАЗ препоръка да се предвиди възможност в чл. 14, ал. 2 да не се подава декларация, в случаите когато последната подадена е била за нулева наличност и няма постъпили нови количества зърно през съответния период, т.е. обектът за съхранение е останал празен и в следващото тримесечие. Предложението е мотивирано от това да бъде избегнато подаването на една и съща информация, което се обезсмисля, когато за периода не е настъпила промяна в наличностите.

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!