Д-р Трифон Цветков, председател на Българския ветеринарен съюз в интервю за Фермер.БГ относно хода на ваксинация на животните срещу болестта Син език:


Д-р Цветков, как върви ваксинацията срещу Син език? Къде започна и има ли някави трудности?
Няма пречки за организацията на ваксинацията. Първите 100 000 дози бяха доставени за Кърджали, Ямбол, Бургас, Благоевград където са реализирани биопробите. Не че има опасност, но предвид, че тази ваксина се използва за първи път, трябва да се провери. Вече са разпределени количествата ваксина по съответните области и се очаква Заповед от БАБХ за стартирането на тази ваксинация.
Ваксината е разпределена и за северните райони на страната, а по план вече се извършва в Южна България.
[news]
Какво е важно в този момент да съобщим на животновъдите? Какво трябва да предприемат те?
С фермерите, които отглеждат повече животни, нямаме проблеми. Техните животни са регистрирани. Проблемът изниква при животните в т.нар. „заден двор“ на дребните стопани. Някои от тях нямат разкрити животновъдни обекти, други не са маркирани и т.н. Ето защо в указанията, които по наше предложение, са дадени от Българската агенция по безопасност на храните, в акцията по ваксинация са включени и местните власти, където официалните лекари, заедно с кметовете на Общини и кметства са задължени да извършат необходимата подготовка за уведомяване, регистрация и осигуряване на хората с по две-три животни, за да се извърши съответната ваксинация. Ето защо този процес зависи изцяло от организацията, която се извършва от местните власти. 

Тоест тези животни без ушни марки няма как да бъдат ваксинирани...?

Точно така е, според указанието на БАБХ. Важно е да кажем за тези стопани, че ваксинацията е безплатна, а те трябва да си заплатят само стойността на съответната марка. Ние не можем да ваксинираме животни, които не са маркирани, защото те не могат да бъдат отчетени в системата на БАБХ. 

Кои животни се ваксинират в момента?
Указанията за ползването на ваксината включват овце и говеда. Първо стартира ваксината за овцете, след това и за говедата...

Тоест за козите към момента няма да има ваксина, въпреки че са уязвими?
Няма да има ваксина. Нямаме дадени указания за това.

Наши читатели съобщават, че в Благоевградско има овце със симптоми на болестта Син език. Вие имате ли съмнения, сигнали за нови случаи?
Не само съмнения... В село Галиче във Врачанския регион има клиника на Син език, което е необичайно. Но това са факти. На среща, която проведохме с наши колеги, д-р Красимир Бешовишки показа снимки с животни, които в момента са с клиника, типична за Синия език. И вероятно това не е само в този регион, а и на други места.

Взети ли са проби от животните за изследване?
Да, взети са проби за лабораторно изследване. 

Тази ваксина ще се поставя ли на заболели животни?
Ваксината е инактивирана и за всеки конкретен случай колегите, заедно с експерите от БАБХ на място преценяват как да действат съобразно обстановката.

 

София БЕЛЧЕВА, Фермер.БГ

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!