През първата седмица от юли развитието на земеделските култури ще протича с ускорени темпове и температури над климатичните норми, съобщават от Националния институт за метеорология и хидрология (НИМХ).

Прогнозата за юли: Какво време да очакват земеделците?

Локални валежи се прогнозират само в западните райони. В останалата част на страната условията ще позволяват провеждане на най-важното мероприятие – жътвата на пшеницата, започнала на места в Дунавската равнина (агростанция Павликени) и в южните райони (Сандански, Стара Загора), отбелязват агрометеоролозите .

По техни данни в началото на жътвената кампания получените добиви от пшеница са между 400-680 кг/дка.

НИМХ: В края на седемдневния период се прогнозира лабилно време, повишена вероятност за градушки и риск за разпиляване на узрялата зърнена реколта.

През периода вегетацията на царевицата и слънчогледа в по-голямата част от страната ще се осъществява при наличие на добри влагозапаси в 50cm и 100сm почвен слой - над 70-75% от ППВ. Изключения ще има в северозападните и югозападните райони, където юнските валежи, за разлика от валежите в останалите райони на страната, бяха под нормата за месеца.    

В началото на юли при слънчогледа ще протича образуване на съцветие и фаза цъфтеж, предимно при засетите в агротехнически срок посеви в Дунавската равнина и в южните райони. При ранните хибриди царевица ще се наблюдават фазите изметляване и цъфтеж на метлицата, а при по-късните хибриди - листообразуване.

НИМХ: В низините прогнозираните високи максимални температури, до 37-38оС, ще влияят негативно върху цъфтежа и оплождането при ранните хибриди царевица и при зеленчуковите култури  от късното полско производство (домати, пипер, краставици, тиквички и др.).

През периода царевичните посеви трябва да се обследват за наличие на един от най-важните вредители - царевичният стъблопробивач и при плътност над прага на икономическа вредност (ПИВ - 10броя яйчни купчинки на 100 растения) е необходимо своевременно третиране (срещу младите ларви преди вгризването им в стъблата), съветват експертите.