Валежи със стопанско значение и подобряване на почвените влагозапаси в 50-сантиметровия слой ще има в по-голямата част от полските райони през следващите седем дни, прогнозират от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Температурите през периода ще са над климатичните норми за второто десетдневие на май. 

Гласувайте: Бихте ли подкрепили освобождаване на субсидиите от данъчно облагане?

В края на първото десетдневие на месеца незадоволителни, под 65% от пределната полска  влагоемност, са били влагозапасите при пшеницата на места в крайните северозападни и югоизточни райони (Любимец, Сливен), отчитат агрометеоролозите.  

Очакваните валежи ще бъдат от важно значение за зимните житни култури, при които ще протичат критични по отношение на влагата фази.

При пшеницата и ечемика ще се наблюдава масово фаза изкласяване. При най-раноизкласилите в края на април и началото на май посеви на места в Дунавската равнина и в южните райони (агростанции Бъзовец, Николаево, Павликени, Силистра, Сандански, Пазарджик, Хасково), ще се осъществява цъфтеж, оплождане и наливане на зърното. При царевицата и слънчогледа ще протича листообразуване. При ранните пролетни култури (фий, грах) ще се наблюдава образуване на съцветие.

Прогнозираните чести валежи ще бъдат предпоставка за повишаване на инфекциозния фон от някои гъбни патогени: кафяво гниене по плодовете на ранните сортове череши, сиво гниене по ягодите, струпясване и брашнеста мана по семковите овощни видове и други.

При лозата ще се осъществява отделяне на реса - критична фаза за заразяване с мана (Plasmoparaviticala) и оидиум (Uncinulanecator).

Голяма е и вероятността за локални градушки. При първа възможност засегнатите култури трябва се третират с медсъдържащи фунгициди за по-бързо калциране на раните и намаляване на риска от вторични зарази.