Според проучване на Областния съюз на земеделските кооперации в Крайдунавска Добруджа, което се основава на данни от научни разработки, ежегодно се губят над 100 млн. тона плодородна почва и изчезват над 25 млн. тона хумус, 4 млн. тона азот и 3,5 млн. тона фосфор. 

В рапицата „има хляб”, но трябва да знаеш как да я отглеждаш 

Обедняването на почвата продължава, тъй като не се внася оборски тор за подобряване на хумусния хоризонт, категоричен е Кирил Боянов, председател на браншовата структура в Силистренска област. Той посочва, че една от основните причини е намаляващият брой на животните. 

В момента е нарушено равновесието между животновъдство и растениевъдство в българското земеделие и тук е ролята на държавата като регулаторен орган. 

За да оцелеят, земеделските кооперации са принудени да ликвидират животновъдство и разчитат само на отглеждане на полски култури. Освен това в сеитбооборота липсват протеиновите култури като соя, фасул, грах, леща. 

Променящите се климатични условия през последните години, засушаването и липсата на валежи водят до увеличаване на вредителите по селскостопанските култури чрез поява на нови мутации

Съвременният аграрен мениджмънт изисква почвен анализ на всяко поле, спазването на добра агротехника, навременна растителна защита с използването на иновативни технологии в земеделието, като директни сеитби, продълбочаване на почвите. 

Важна роля имат също течните торове, които се усвояват бързо от растенията, съобразени са с типа на почвите и конкретните климатични условия, посочват още от Областния съюз на кооперациите.

Климатичните промени изискват разумно и ефективно използване на всички ресурси, включително и водите. 

Изграждането на хидромелиоративна структура през следващия програмен период ще бъде предпоставка и условие за устойчиво, конкурентно и екологично земеделие, заяви още Кирил Боянов. 

Областният съюз на земеделските кооперации в Силистренска област обединява 31 структури, които стопанисват над 370 000 дка земя, т.е. почти една пета от обработваемите площи на региона. 

Справянето с посочените проблеми изисква професионален агромениджмънт, допълнен с компетентен маркетинг на пазара.

Недостатъчното проучване, неизползването на агронауката и неизгодните взаимоотношения с доставчици, прекупвачи или сключването на фючърсни сделки могат да провалят икономическото състояние на земеделските кооперации, категоричен е още Кирил Боянов.