Една политика винаги работи, но можеш да оцениш това дали е достатъчно ефективна или не, в зависимост от резултатите и това доколко е успяла да реши проблема. Е, не успя да реши проблема, що се касае до младите фермери. Това коментира пред Фермер.БГ евродепутатът Владимир Уручев.
 
 
Поглед към младите фермери
Младите фермери са много нужни. Без тях няма да се случи бъдещо на аграрния сектор. Данни за застаряващото население са известни. Младите носят със себе си иновациите, те са израснали в съвсем нов свят. Ако този свят не навлезе в сектор „Селско стопанство“ , той е обречен на изоставане и неконкурентноспособност, спрямо държавите, в които това ще се развива. 
 
Ще трябва да се работи от всички посоки, че да може професията земеделец отново да стане атрактивна. Трябва да се види кой е минимумът, който младите хора искат, за да живеят на село и съответно да се изработят политиките, за да бъде достигнат. Ако това не се случи отново сме заплашени от негативното развитие на сектора.
 
 
Политиката след 2020 г.
Смятам, че този път младите фермери ще имат централно място в ОСП след 2020 г.  На европейско ниво видимо има загриженост затова, че младите не са привлечени от земеделския сектор. Сигурен съм, че ще се появят нови политики при това доста всеобхватни политики – с нови финансови инструменти, които да допаднат на младите. 
Всичко все пак зависи от това каква ще бъде финансовата рамка и дали ще има съкращения в бюджета на Европа. И все пак моето усещане е, че този път за младите ще има повече политики в бъдещата ОСП.
 
Слабите места 
Можеш да оцениш една политика дали е достатъчно ефективна или не, в зависимост от резултатите и това доколко е успяла да реши проблема. Е, не успя да реши проблема, следователно трябва засилване. 2% от разходите на ОСП отиват за младите – няма как да стане.