Какви са схемите за комбинирано прилагане на биопродукти в зеленчуковото стопанство ще разберете от “Хранене на зеленчуци при биологично производство” -  уебинар организиран по проект НЕФЕРТИТИ по програма ХОРИЗОНТ 2020 от Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) със съдействието на Институт по зеленчукови култури (ИЗК) „Марица“ – гр. Пловдив. 

Как се прави устойчиво земеделие с възобновяеми ресурси?

Лектори на събитието са проф. д-р Хриска Ботева и гл.ас. д-р Цветанка Динчева  от ИЗК „Марица“ , научен отдел „Технологии в зеленчукопроизводството“ с основен предмет на дейност усъвършенстване на системите за интегрирано и органично производство, осигуряващи устойчиво и конкурентно развитие на зеленчукопроизводството, както и инж. агр. Здравка Смиленова – водещ експерт в областта на биологичното и интегрираното производство. 

Основните теми, представени на уебинара са: 

• Кратка предистория на биологичното поле в ИЗК Марица; 
• Хранене на зеленчуковите култури в условията на биологично земеделие – подходи за поддържане и подобряване на почвеното плодородие;
• Видове торове приложими в биологичното земеделие; 
• Специфични изисквания на картофи, главесто зеле, грах, фасул и др. към хранителни вещества – схеми на торене и видове торове; 
• Новости при торенето в биологичното земеделие.

От видеото ще научите за ролята на биопродуктите, които не съдържат хранителни вещества, но чиито полезни микроорганизми въздействат върху микробиологичните процеси в почвата.
Отговори на специфични въпроси в борбата с вредителите при полските култури, може да видите в дискусионната част на семинара.