Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС) публикува актуален регистър на всички производители, заготвители и търговци на територията на страната на посевен и посадъчен материал от зърнено-житни, медицински и ароматни, овощни култури и картофи:

Списък на производители и търговци на посевен материал от зърнено житни култури
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!