Заместник министър Валентина Маринова пое ангажимент да бъдат преразгледани някои от политиките и дейностите в Селскостопанската академия, като не пропусна да отбележи, че ситуацията, в която заварва Академията, не е добра. Тя съобщи, че се прави пълен анализ на състоянието й. Маринова, заедно с министър Димитър Греков, се срещнаха с ръководството на ССА днес, съобщиха от МЗХ.

„Ние сме интелектуалната сила в селското стопанство”, изтъкна новият председател на ССА доц. Христо Бозуков и се присъедини към мнението, изразено от екипа на министерството, че е нужно да се популяризира дейността на земеделските институти  сред бизнес сектора.

Ръководството на МЗХ обеща, че ще се вземат предвид мерките и предложения, които се предлагат от земеделските институти, за да може системата да работи рационално и ползотворно за всички. Провеждането на регулярни работни срещи ще бъде гарант за изпълнение на начертаните  краткосрочни и дългосрочни цели.
 
Министър Греков съобщи, че екипът на МЗХ работи за подсигуряване на финансови средства, необходими за нормалното приключване на текущата година на Академията.
 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!