През последните години на пазара излязоха доста модели дронове. Опитите да се приложат в различни сфери на дейност се увенчават с успеха, в това число в селското стопанство. Освен с цел провеждане на заснемане на полетата от въздух, в Швейцария тези дни с дронове ще започне третиране с продукти за растителна защита, пише EastFruit.

Вкарват земеделието в стратегия за изкуствения интелект

В момента Швейцария е единствената страна в Европа, където е получено официално разрешение за използването на дронове с тази цел. За да бъде получено такова разрешение, са били необходими две години съгласувана работа на пет федерални институции.

По информация на изданието Fruchthandel.de до днес в Швейцария за обработката на обработваеми площи с продукти за растителна защита са се използвали само хеликоптери. Те са летели на относително голяма височина, което е създавало риск от разнасяне на част от работната течност в съседни ниви.

Искането за пръскане с дронове не е било прието радушно от всички в Швейцария. То е провокирало възражения у ред чиновници, работещи в сферата на опазването на околната среда и гражданската авиация.

В сравнение с хеликоптерите дроновете летят ниско, а създаваният от тях нисходящ вертикален поток от въздух понижава разнасянето на капчиците работна течност към нецелеви обекти.

Тук е моментът да уточним, че управлението на дроновете ще се осъществява отчасти автоматизирано и от дистанция. То не излага оператора на риск. Височината на полета на дрона над културите се поддържа автоматично, което осигурява по-добра точност на обработка. За прецизно пръскане е необходимо да се лети по зададен машрут с максимално отклонение от курса 50 см.

Освен това дроновете трябва да съответстват на ред изисквания, въведени от службата за гражданска авиация. На всеки три години устройствата ще минават и технически преглед.