Латвийският стартъп AirBoard обяви създаването на първата земеделска платформа с промишлено ниво на надеждност AirBoard Agro, която представлява система за пръскане с пестициди, способна да работи на лозови насаждения, разположени в хълмиста и планинска местност, пише FertilizerDaily. 

Има ли как да се опазят пчелите? Пръскачка vs. Самолет

Основният проблем, с който се сблъскват лозарите, е борбата с образуването на брашнеста мана. Обикновено тази задача се решава с пръскането с фунгициди и привличането на работна ръка или хеликоптери. И двата метода имат явни недостатъци. Пръскането от въздуха излиза доста скъпо и не може да се похвали с желаната прецизност. Средно германските собственици на лозя харчат до 25 000 евро на година за пръскане с хеликоптери. В същото време използването на ръчен труд означава, че полевите работници са принудени да вървят през лозята, което води до уплътняване на почвата. Самият процес е опасен за здравето на хората поради наличието на концентрация на вредни химикали. 

По данни на AirBoard Agro новото поколение дронове е способно да превозва до 60 литра химикали. Притежава производителност, която 50 пъти надвишава тази на ръчния труд. В сравнение с пръскането с хеликоптери дроновете са по-изгодно решение и осигуряват 5 пъти по-добра прецизност при обработката на насажденията. Освен това работят забележимо по-тихо.