На последното си заседание Комисията по земеделие в Европейския парламент (ЕП) гласува за налагането на по-високи мита на вноса. Предложението е на българския евродепутат Иво Христов, съобщават от неговия пресофис.

Зелените мерки бавят реформата на ОСП

По негови думи, за да може да постигнат целите на Зеления пакт, Европейската комисия (ЕК) трябва да направи оценка на тарифите за внос на селскостопански продукти и да предложи повишаването им. Това важи в пълна сила за държави, които не прилагат същите стандарти, на които отговарят земеделските производители в ЕС.

В Брюксел членовете на земеделската комисия приеха свое становище относно Плана за инвестиции за устойчива Европа – начините за финансиране на Зеления пакт. Поправката, внесена от българския евродепутат, бе приета с мнозинство. 

Иво Христов смята, че когато дадена трета страна не прилага същите стандарти като ЕС, а се ползва с преференциален митнически режим (по-ниска квота от тази за други страни), то вносното мито трябва да се повиши. По думите му това би осигурило допълнителни средства в бюджета на ЕС. 

Освен това редица негови колеги в Комисията по земеделие биха подкрепили мерки, които да защитят европейските производители от вноса от трети страни. 

Относно постигането на 25% биоплощи до 2030 г., заложено в Стратегията „От фермата до трапезата”, Иво Христов припомни, че у нас те са едва 4–5%. „За да се постигнат заложените цели, е необходимо финансово подпомагане. Тъй като явно държавите членки не искат да плащат от собствените си бюджети, трябва да се търсят алтернативни канали“, категоричен е той. 

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg.