Увеличава се интензитетът на подпомагане за категориите стопанства по инвестиционните мерки, стана ясно при представянето на Стратегическия план на страната ни за следващия програмен период. 

"Основен акцент в инвестициите за производство и преработка – познатите мерки 4.1 и 4.2, е диференцираното подпомагане на кандидатите. Те са разделени на няколко категории – малки земеделски стопанства, средни и големи", обяви Елена Иванова, директор на Дирекция „Развитие на селските райони“ в Министерството на земеделието.

Вижте заседанието, което се излъчваше от Фейсбук страницата на Министерството на земеделието, ТУК 

За всяка една от трите категории е предвиден различен интензитет на подпомагане и различен максимален размер на допустимите разходи за едно проектно предложение. Интензитетът по инвестиционните мерки, заложен в Стратегическия план, е: 50% за малки, 40% за средни и 30% за големи стопанства.

Дефинициите за малко средно и голямо земеделско стопанство са обвързани със СПО. Чувствителните сектори ще получават допълнително 5 процента.

Изисквания ще има и по отношение на историята на кандидата като земеделски стопанин. За да бъде допустим, той трябва да има тригодишна история (36 месеца) за големи земеделски стопанства, 24 месеца - за средни, и 12 месеца история за малки земеделски стопанство.

Ако земеделският производител току-що стартира дейността си, то тогава попада в интервенцията за малък земеделски стопанин, където е предвидена безвъзмездна финансова помощ със 100% интензитет – 20 000 евро. „След 12 месеца, ако докаже, че може да управлява това стопанство, може да какандидатства по инвестиционните мерки”, уточни зам.-министър Момчил Неков.

„Акцент в тези интервенции ще бъде поставен върху предоставянето на допълнителен интензитет на финансовата помощ за групи производители и организации на производители, като към момента сме заложили с до 25% увеличение на финансовата помощ за тях”, подчерта директорът на ресорната дирекция.

Неков обясни, че по този начин групата или организацията само ще осъществява вътрешен контрол, производителите в нея ще имат счетоводител, обща продукция на пазара и ще могат да инвестират в техника, която ще им помогне да си калибрират продукцията и да я пакетират заедно. 

„Затова и таваните за групи организации са по-големи”, добави той. Така реално инвестиционен проект на група от малки производители в чувствителен сектор ще получи следния интензитет на подпомагане: 50% (за малки стопанства) + 25% (за група или организация ) + 5% (за плодове, зеленчуци, животновъдство) = 80% интензитет. „Гарантирани бюджети има за малки земеделски производители и за биопроизводство”, каза още зам.-министър Момчил Неков.

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Гледай напред" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от програма IMCAP на ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg