Изплатени са 71 197 183 млн. лв. на 39 748 земеделски стопани по схемата за преходна национална помощ за тютюн, съобщиха от ДФЗ.

Пътят от тютюна до малините, орехите и кравефермата

Финансовата подкрепа е утвърдена с решение на Управителния съвет на фонда. Тя е за Кампания 2020 на производителите, които са отглеждали сортовите групи „Каба Кулак“, „Бърлей“, „Виржиния“ и „Басми“ през референтния период 2007-2009 г.

Размерът на ставките по схемата е определен със Заповед на министъра на земеделието и са както следва:

  • При сортова група „Басми“ за количества до 1 тон включително ставката е по 2,07 лв./кг (1,34 лв. + 0,73 лв.). За количества над 1 тон до 2 тона ставката е 2,01 лв./кг (1,34 лв. + 0,67 лв.), а над 2 тона - 1,34 лв./кг.
  • За сорт „Каба Кулак“ - 1,05 лв./кг;
  • За сорт „Бърлей“ - 0,77 лв./кг;
  • За „Виржиния“ - 0,61 лв./кг.

Подпомагането по схемите за преходна национална помощ за тютюн се извършва съгласно разпоредбите на Наредба № 3 за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания.

Право на подпомагане имат земеделски стопани, които са отглеждали тютюн през поне една от годините, включени в референтния период 2007 - 2009 г. Продукцията им следва да е изкупена и премирана по реда на Закона за тютюна и тютюневите изделия (ЗТТИ).