Със заповед на земеделския министър се определя размерът на плащането за преходна национална помощ за тютюн, необвързана с производството за 2020 г.

Обещано: Тютюнопроизводителите си получават субсидиите на 2 март

Субсидиите са за изкупеното и премирано в референтния период 2007 – 2009 г. количество тютюн по сортови групи, както следва: 

„Басми“:

•    за тютюнопроизводители с количества до 1 тон включително по 2,07 лв./кг (1,34 лв. + 0,73лв.); 
•    за тютюнопроизводители с количества над 1 тон до 2 тона по 2,01 лв./кг (1,34 лв. + 0,67 лв.); 
•    за тютюнопроизводители с количества над 2 тона по 1,34 лв./кг.

„Каба Кулак“ по 1,05 лв./кг; 
„Бърлей“ по 0,77 лв./кг; 
„Виржиния“ по 0,61 лв./кг. 

 

Заповедта е публикувана на интернет страниците на Министерството на земеделието (МЗХГ) и на Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ).

Размерът на средствата за тютюн за 2020 г. беше одобрен на заседание на Управителния съвет на ДФЗ на 27 януари. Тогава стана ясно, че общо 41 528 заявители по схемата, необвързана с производството, ще получат общо 71,6 млн. лв.