Първият по рода си Център за агроиновации на Байер в България отвори врати в село Горна Митрополия. Нуждата от подобно място е породена от факта, че фермерите се сблъскват с много предизвикателства в процеса на своята работа - болести, плевели, неприятели, които оказват негативен ефект върху произвежданата продукция и вземането на правилни и ефективни решения са от особена важност за всеки земеделец. Затова е изключително важно внимателното изследване в дълбочина на възможностите, които продуктите с марка Байер предлагат на пазара и как те могат да са полезни на фермерите в тази насока.
 
Тази инвестиция ще помогне на специалистите от Байер България, дивизия Кроп Сайънс да представят на фермерите адекватни решения, от които те наистина имат нужда за конкретните условия на работа. 
 
 
Събитието откри Габор Равицки - Мениджър на Байер България и дивизия Кроп Сайънс, който разясни в какво се състои нуждата от подобен център: 
 
"Както виждате тук, това е едно много сериозно усилие на първо място, като труд, но от друга страна това е много важна инвестиция, за да можем да пренесем това, което искаме, като познания към фермерите. нашите партньори, фермерите се сблъскват с нови предизвикателства. Това са нови болести, нови неприятели, нови плевели, които по някой път идват с глобалното предлагане на нови семена, но в същото време те имат и много конкретни местни проблеми, като болести, неприятели и плевели, с които ние трябва да се справяме на място. Ето защо имаме нужда точно от такава платформа, която е основана на научна основа и е статистически много балансирана, за да могат резултатите да бъдат изключително надеждни и да могат да бъдат трансферирани към местните условия."
 
 
Центърът за агроиновации на Байер се намира на полес площ от 50 дка, собственост на г-жа Светла Стоянова, на което се отглеждат петте основни за България култури – ечемик, пшеница, рапица, царевица и слънчоглед, като целта е да се постига правилен сеитбооборот. Целите на компанията на първо място са да адаптират продуктите към местните условия, така че да са в състояние да дават най-адекватните решения и по този начин да подпомогнат рентабилността на българското земеделие. 
 
Ивелин Тончев, мениджър техническа и развойна дейност в Байер България, дивизия КропСайанс, разказа пред камерата на Фермер.БГ за това каква е цялостната концепция на Центъра.
 
"Работим основно в две направления, първото е чисто технологичното направление, при което основната ни цел е да извеждаме опити, парцелни, изключително рандомизирани. За тази цел, тук, имаме над 2500 парцелки, които са малки като размер, но те се третират с много прецизна техника и след това се оценяват по много прецизен начин на еко стандартите. Най-накрая на процеса се прибират с новия ни парцелен комбайн, който е изключително прецизна машина. Тя едновременно прибира добива, засича го, дава ни основните показатели, като влага на хектолитър, а оттам нататък ни взема средна проба от всяка една парцелка, която ще се дава за допълнителен анализ в специализирана лаборатория. Тоест ние може да пръскаме и да жънем произволно, за да рандомизираме и да постигнем статистически надеждни резултати, но накрая получаваме всичко в едно."
 
 
Фокусът на работа на Центъра за агроиновации ще бъде в няколко основни направления. Най-важното от тях е развитието на устойчиво земеделие в България. Именно заради това, в Центъра за агроиновации, ще се демонстрират практиките и технологиите за устойчиво земеделие
 
"Едното направление, това са т.нар програми за подпомагане на управленските решения, при които ние се опитваме и много успешно го правим, да следим развитието на всички болести и неприятели по самата култура и да даваме препоръки навреме, за да може да се реагира", допълни Тончев.
 
Вторият фокус на работа на Центъра за агроиновации е съсредоточен в опазване на околната среда и най-вече в посока опазване на водите. При почистването на земеделска техника след работа, използваната вода трябва да бъде изхвърлена. Това, което професионалистите предлагат на фермерите, е водата да се преработва по един много деликатен и биологичен начин, тоест едно проактивно стопанисване, с цел предпазване на потребителите, опазване на околната среда и културите, както и безопасност на храните.
 
 
"Phytobac е един биологичен реактор, в който комбинация от пръст, слама, микроорганизми, понякога слагаме и специфични микроорганизми вътре, могат да преработват отпадъчните води от всяко едно земеделско стопанство. Така че тези отпадъчни води, вместо да замърсяват подпочвените води, те могат да бъдат преработвани до много чист остатък. Една голяма част се изпарява, а другата се преработва вътре в контейнера и това, което остава на практика е абсолютно безвредно. Тук сме демонстрирали един работещ прототип, който като капацитет ще покрива само нуждите на нашето поле. На този принцип може да се предлага на много по-голям мащаб и ние ще започнем да предлагаме и тази услуга в България на фермерите, които имат такъв интерес", уточни специалистът.
 
 
Последното направление, в което Байер България влага своите усилия, е иновативнивното решение за опазване на пчелите чрез т.нар. хотел за пчели. Той ще осигури едно сигурно място за дивите пчели и другите опрашители, където те ще могат да намерят подслон и да се скрият при лошо време.
 
"Последното направление в което ще работим, това е направлението за опазване на биоразнообразието. Две са нещата, които ще правим тук. Ще използваме буферните зони около полето, за да създадем т.нар цветни ивици, които ще са постоянни и които ще дават храна на пчелите и на другите опрашители; ще подслоняват различни други полезни видове и за да можем да промотираме повече опрашители да идват тук на нашето поле, ние ще построим и хотел за пчели", заключи Ивелин Тончев.
 
 
По време на церемонията на откриването, специалистите от Байер България представиха интересни технологии, с които центърът ще работи. Една от тях е новата програма ProPlant, която предоставя дигитално проследяване на полетата. Специфичното тук е, че системата има възможност да работи не само на територията на цялата страна, но и в Европа. Дигиталният мониторинг е в състояние да показва както развитието на културите (анализ на почвите, развитието на културите до момента на заплевеляване) така и различните  видове вредители и болестите, които се развиват.