Около 180 млн. куб. метра вода има към момента в язовир „Жребчево“ от общ обем 400 млн. куб. метра.
 
 
Очакванията са за запълване на още около 80-90 млн. куб. метра вода след снеготопенето и пролетни валежи преди поливния сезон. Това коментира директорът на „Напоителни системи“ Сливен инж. Пламен Иванов пред БНР.
 
Според инж. Иванов в язовира ще се събере достатъчно количество вода преди началото на напоителния сезон и няма да има проблем с поливането. Очакванията са цените за поливане да се запазят като миналогодишните или даже малко по-ниски.  
 
 
За разлика от миналата година вече ще има два компонента в стойността. Веднъж ще се плаща такса за поливка, а не много такси за всяка поливка. Отделно ще се начислява сума за изразходваното количество вода.
 
Инж. Иванов съобщи още, че предстои ремонт на главния канал в района село Бинкос.