През изминалата седмица нямаше големи промени или раздвижвания на търгуваните количества и цените на пшеницата. Това стана ясно от Обзора за състоянието на зърнения пазар и движение на зърното в страната, изготвен от МЗХ. Юнският доклад на Franceagrimer понижи оценката за крайните запаси от пшеница на Франция до 3,5 млн. тона, като едновременно с това снижи и оценката за състоянието на посевите от 81% на 79%. Според френските анализатори основна причина за това се дължи на проливните дъждове от последните две седмици. 
 
Цените на вътрешния пазар през изминалите две седмици за фуражната пшеница са около 270лв./тон, а на хлебната пшеница около 290 лв./тон. За сравнение към 10 юни, цената на украинската пшеница с 11,5% протеини е 180 долара/тон. Руската пшеница, със същото качество, е на по-ниска цена от 177 долара/тон. Фуражната пшеница с произход от черноморския регион е 172 долара за тон. Френското зърно на пристанище Руан е 165 евро/тон, което е с около 5 евро повече от предната седмица. 
 
От страната ни имаше износ на пшеница през изминалата седмицата за трети страни, като износната цена е 173 долара/тон. Според последния баланс, наличната пшеница е вече в рамките на 700 000 тона, като се очаква до края на месеца да намалее още в зависимост от интензивността на търговията. По данни DG AGRI от 9 юни изкупната цена на хлебна пшеница в България за район от Добрич този път леко се промени и вече е 270 лв. тон. На Euronext, доставената през септември пшеница се купуваше за 170,25 евро/тон, а тази доставена през декември бе с цена от 176,0 евро/тон. 
 

Обзор за състоянието на зърнения пазар и движението на зърното в страната до 12.06.2016 г.