Заседание на Тематичната работна група, която трябва да разпише Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г., се проведе в четвъртък. На него са били обсъдени всички предложения, които са били направени от фокус групите, които работиха почти месец по отделните направления на програмата, съобщи за Фермер.БГ Веселина Ралчева, член на УС на Българска асоциация „Биопродукти“ (БАБ) и член на Тематичната група.

 

“Представители на 8-те фокус групи докладваха в рамките на заседанието на Тематичната група своите предложения. Всички направени предложения баха подложени на дискусия“, допълни Ралчева. Ще припомним, че до 6 декември осем фокус групи провеждаха срещи за обсъждане и детайлизиране на проекта на ПРСР 2014-2020 г. от отделните направления. Фокус групите, в които участват членове на Тематичната група за разработване на ПРСР 2014-2020 г., бяха създадени още през септември с идеята да започнат работа веднага. Работата им, обаче, започна едва в средата на ноември.

 

След заседанието експерти от Министерството на земеделието и храните (МЗХ) трябва да обобщят всички направени предложения и акцентите от проведената дискусия. Нанесените корекции трябва да бъдат изпратени на членовете на Тематичната работна група, за да се запознаят с тях. На следващото заседание на Тематичната група, което ще е през месец януари, след нова дискусия ще бъдат гласувани промените в текстовете на ПРСР 2014-2020 г.

 

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!