За договаряне на проектите от втория прием по подмярка 4.2 сме дали срок до 18 юли, като за първия прием те са договорени на определен етап.

Ще отварят ли пак мярка 11?

Там има две точки, за които няма отговор. Просто ще им бъде отговорено и приемът ще бъде затворен, каза министър Десислава Танева по време на заседание на Комисията по земеделие към Народното събрание.

По думите на депутата Йордан Апостолов до момента няма сключени договори по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Той припомни, че първият прием приключи на 7 декември 2016 г.
„Това означава, че всички бизнес планове може да се каже, че вече са отекли във времето, защото се е променила икономическата обстановка. Хората, които са кандидатствали преди три години, ще трябва да изпълняват проектите си по тези бизнес планове“, коментира Апостолов. 

Министър Танева обясни, че след като са направили анализ на ПРСР, са установили, че такова забавяне има и по други мерки. 
„В този анализ и след него съвместно с Фонда сме приели управленски решения за срокове, в които и до които трябва да приключат с разглеждане на проектите“, уточни тя.

Ресорният министър допълни, че по подмярка 4.2 има остатъчен бюджет от първия прием, който след обсъждане с бранша може да бъде прехвърлен във втория. 
„Явно до Правен отдел не е сведено, че юли месец трябва да приключат с този прием, но на оперативката на управленско ниво това се е взело като решение, има отговорници и това ще търся“, каза тя. 

Калоян Костадинов от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) уточни, че към настоящия момент има девет проекта от първия прием, които са висящи. 
„Абсолютно всички останали са приключили. Имаше и увеличение на бюджета – 49 млн. евро. Но всички проекти са обработени“, успокои той. 

Йордан Апостолов обаче се опасява, че ще възникнат много въпроси и анекси, тъй като е минало време и конюнктурата се е променила. 
„Даже да има договори, оттук нататък хората, преди да започнат да ги изпълняват, масово ще искат анексиране във връзка с променените обстоятелства“, коментира депутатът.

Калоян Костадинов се съгласи, че наистина има забавяне, но само с една година.
„Бизнес плановете ще бъдат занапред, а за техниката може би ще има искане за анекси, най-вероятно ще бъде подменена, разбира се, няма проблем с това“, уверен е експертът.

Той се съгласи с думите на председателя на Комисията по земеделие – Мария Белова, че ДФЗ бързо ще обработва молбите за анексиране във връзка с промяна на модификации, видове, модели на техниката.
„Към настоящия момент се гледат самите заявления, така че анексът е допустим само след сключването на договор“, завърши Костадинов.