Има остатъчен бюджет, който ще бъде преразпределен към нови мерки. Това ще стане с нотификация през есента и нашите намерения са част от това преразпределение да отиде за мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020 г.)., коментира земеделският министър Десислава Танева по време на заседание на ресорната комисия в Парламента.

Стоилко Апостолов: Ако няма да се отваря пак мярка 11, си губим времето в обсъждане

Министър Танева отговори на въпрос на проф. Светла Бъчварова относно идеята на министерството по отношение и работата с биологичните производители. „Биологичните производители са една малка, но сплотена група земеделски стопани, които държат да се прилагат регламентите, но искат да е справедливо спрямо всички“, каза депутатът. 

Министър Танева се съгласи с проф. Бъчварова, че има липса на достатъчно добър административен капацитет. Тя се надява, че ще се направят стъпки да се ангажира по-добър експертен състав, както и да се приобщят кадри, които по една или друга причина не са останали да работят.

Според ресорния министър първата важна задача е свързана с одита, който се очаква в края на годината и за който трябва да се изпълни екшън плана, за който е поет ангажимент. „Вече има регистър за биологичните производители и той се тества“, уточни тя. 

Като втора важна задача Танева посочи актуализиране на нормативната регулация. Вече е направена първа среща с основните протестиращи, знае се какво е състоянието на бюджета и подкрепата. „Тя беше направена преди да приключим анализа на прилагането на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР)“, допълни тя.

По думите й бюджетът по мярката е на минус 3 млн. евро. „От остатъчни бюджети, за които ще се вземе решение за разпределение, едно от тези наши виждания ще е за Мярка 11 и за продължаването й, тъй като там ангажиментите са 5-годишни и тези, които не са от бюджета на тази програма, ще са за следващата, но това ще стане заедно с бранша“, обясни Танева. 

По думите й, за да се случи всичко това обаче, трябва да се изпълни екшън планът и одитът да даде увереност на Европейската комисия (ЕК), че тук правилата се спазват. „И за трите страни – биопроизводители, сертифициращи организации и администрация, трябва да подобрим отношенията и регулацията между нас, а това ще стане с актуализиране на нормативната база“, убеден е министърът.

Министър Танева обобщи, че недостиг няма, но има остатъци от други мерки. „Достигнати са индикатори и формално погледнато нямаме право, но ние винаги можем да го поискаме от Комисията с нотификация. И оттам насетне зависи от Комисията, която разрешава това“, заключи тя.