Блиц интервю с министър Десислава Танева за приема и оценяването на проекти по мярка 4.1 Инвестиции в земеделските стопанства на ПРСР
 

Министър Танева, колко проекти са подадени по мярка 4.1 Инвестиции в стопанствата и предвид големия интерес към мярката има ли възможност за увеличаване на бюджета?

Ще отговоря на въпроса, въпреки че отговорът няма да изглежда много оптимистично. Интересът към мярка 4.1, която отворихме на риск на държавата от 14 април, а в хода на прилагането ѝ, получихме и официално одобрение на Програмата за развитие на селските райони от ЕК, се радва на изключителен интерес. Подадените проекти към вчерашна дата са вече над 2400 проекта. Общата заявена субсидия по проектните предложения е над 700 млн. лв. В последните два дни (крайният срок е 8 юни – бел. ред.) се очакват със сигурност много подадени проекти. Мярката беше отворена с бюджет 150 млн. евро или около 300 млн. лева. По-голямата част от подадените проектни предложения няма да бъдат одобрени, защото за тях няма бюджет. 

[news]
Съгласно заповедта, бюджетът може да се увеличи само с токлова, колкото е ранкирането по проектите, които са на долната граница – или ще се допълни бюджетът за всички проекти с определен брой точки (като долна граница). Наистина интересът е огромен. След като приключи този прием ние ще направим анализ за това кои са кандидатите, какви са инвестициите... И ще поканим на среща браншовите организации да представим този анализ и заедно да решим има ли необходимост от промяна на критерии, на начин на прилагане на мярката, така че в оставащия бюджет и в рамките на този програмен период, средствата които имаме одобрени за подкрепа на земеделските стопанства, да бъдат инвестирани по най-ефективният начин и да бъдат възможни за по-голям брой земеделски производители, които да подобрят конкурентоспособността на стопанствата си. 

В общественото пространство има информация, че заради изкуствено завишени оферти, референтни цени на малка част от търговицте на агротехника, може да има общо орязване на бюджета за земеделска техника. Вярно ли е това или не?
Аз лично чувам това от Вас. Ще има предварителен ранкинг, за да можем да одобрим проектите в определениет срокове. Публично ще обявим анализа след това...

Въпросът е, заради опита за злоупотреби на една или две търговски фирми, да не пострадат фермерите...
Има списък с референтните цени. Това беше искане от страна на бранша за по-справедливо разпределение. 

Този списък може ли да се провери от ОЛАФ...?
Всеки може да провери този списък, той е публичен.

Съгласно индикативния график за ПРСР се очаква нов прием по мярка 4.1 през есента. Г-н Порожанов от ДФЗ съобщи, че този прием ще се отвори единственза инвестиции в хидромелиорации и напояване. В тази връзка проектите, които сега ще отпаднат, ще има ли възможност да бъдат подадени отново наесен – тези, които са за техника?
Аз смятам, че категоричният отговор на този въпрос ще го дадем след анализа на този прием и промените, които бихме направили с браншовите организации по условията на ранкирането и прилагането на мярка 4.1. Да, приемът, който планирахме в индикативния график за края на годината по мярката, беше планиран с идеята да се кандидатства за напояване и хидромелиорации след приключване на доклада на Световната банка до края на юни и предаване на Стратегията за водния сектор. Оттам следва изпращане на първа нотификация по Програмата, която да определи допустимостта на инвестиции в хидро-мелиоративни съоръжения и да пуснем приема за тези бенефициенти, които имат одобрени проекти, за да могат да си ги допълнят с инвестиции, които бяха спрени към момента на подаване на проектите. След като направим анализ, предвид огромния интерес по мярката, ще вземем решение как да бъде определен приемът.
Да, половината проекти няма да се одобрят на този първи прием, но ще има и други приеми и тези проекти, или подобрени, ще могат отново да бъдат подадени.
Положителното в ситуацията е, че админстративният капацитет на земеделските производители се е повишил. И оттук-насетне всяка загуба на средства в новия програмен период по ПРСР би се получил само по вина на държавата от нейното администриране. 


Очаквайте ВИДЕО по темата по-късно във Фермер.БГ WEB TV!

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!