Сега действащият регламент за уреждане ползването на пустеещи площи или така наречените "бели петна" не може да доведе до придобиване на земята по давност от обработващите я земеделци. Това заяви министърът на земеделието Десислава Танева по време на международното изложение "Агра" 2020 в Пловдив.

Агроминистерството за „белите петна“

Регламентът на "белите петна" е въведен преди години като временно решение, което да позволи земеделското ползване на терени с неуточнена собственост, както и на такива, чиито притежатели не се интересуват от тях или по различни причини площите остават дълго време извън обработка.

Според тази уредба притежателите на земеделски земи подават всяка година декларация, с която заявяват какво ще правят с тях - дали ще ги обработват сами, или са сключили договор с друг земеделски производител. Същевременно, ако те заявят, че сами ще обработват земята си, са длъжни да го направят или подлежат на санкция от държавата.

Незаявените с декларация земи преминават в статут на "бели петна". По сегашния регламент в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, тези терени се разпределят за уедрено ползване чрез едногодишни споразумения, без промяна на правото на собственост. Срещу това притежателите им получават рента, която се акумулира в Общинските служби по земеделие.

Режимът предизвика спор в сектора, който се разрази покрай дискусиите около спрения за момента проект на Закон за поземлената собственост. От едната страна са големите собственици, като според Стайко Стайков от Българската асоциация на собствениците на земеделски земи, този регламент е изпълнил временното си предназначение и вече трябва да се замени с друг, защото сам по себе си е противоконституционен и нарушава неприкосновеното право на частна собственост. Той смята също, че рентите, които земеделските производители плащат, за да ползват "белите петна" са твърде ниски и манипулируеми.

От другата страна застават големите земеделските производители, за които възможността за употреба на пустеещите площи е улеснение, тъй като не се накъсват земите, които те обработват, а също е и начин да уедрят обработваемите площи.

Според Костадин Костадинов, председател на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ), този регламент е най-доброто, направено за прехода и е в услуга на малките притежатели на земи. По негово мнение недоволството, демонстрирано от големите собственици, е в същността си натиск за увеличение на рентите. Днес НАЗ публикува специална позиция по темата за "белите петна".

Появиха се и опасения, че земеделските производители, които обработват "белите петна" биха могли да ги придобият по давност и да ощетят притежателите им. В тази връзка първо Министерството на земеделието с нарочно прессъобщение, а по-късно и министър Танева при журналистическо запитване отрекоха да съществува такава възможност.

"Категорично, нито един собственик не може да си загуби земята на основание давност при условие и поради причина, че му е администрирана по режима на споразуменията. Те са едногодишни. Всяко "бяло петно" е строго индивидуализирано, с ясен собственик и с ясна идентификация", обясни Десислава Танева.

Стайко Стайков, който е противник на режима на "белите петна" и се опасява от злоупотреби с тях, също отрече да има възможност за придобиването им по давност. Случаите на злоупотреби със земи по-скоро касаят фалшивите договори и недобронамереното разчертаване, с цел получаване на повече земеделски субсидии, според него.

 

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Стайко Стайков: "Белите петна" са противоконституционни

Костадин Костадинов: "Белите петна" са в полза на малките собственици

Белите петна покриват 5% от масивите за ползване