Нивите, които са изоставени от техните собственици, известни още като „бели петна“ заемат средно 5% от масивите за ползване, за които има сключени споразумения.
 
 
Това стана ясно от отговор на министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов на парламентарен въпрос от депутатите проф. Светла Бъчварова и Георги Гьоков. Министърът предостави данни за размера на т. нар. „бели петна“ по области и форми на стопанисване.
 
По данни на Аграрния доклад за стопанската 2017/2018 година са сключени 3 541 споразумения за създаване на масиви за уедрено ползване на земеделските земи за ниви, които обхващат площ от 26 156 173 декара. В това число попадат 1 331 359 декара „бели петна“.
За имоти с начин на трайно ползване „пасища, мери и ливади“ споразуменията са 589 броя за 260 671 декара през 2017 г. Година по-късно споразуменията за пасища включват 322 841 декара „бели петна“.
 
 
Справка от Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) показва, че земеделските производители, които участват в споразумения за ползване, са изплатили почти 100% от дължимите суми за непотърсените земи. От начислените общо 28 075 949 лв. във фонда, администриран от МЗХГ са внесени 27 990 289 лв.
 
По време на дебатите за новия Закон за земята миналата година стана ясно, че във фонда са се натрупали около 80 млн. лв. от непотърсени рентни вноски. Засега няма краен срок, в който собствениците на „бели петна“ могат да получат плащанията за използването на земите им.
 
                            Имоти „бели петна“ през стопанската 2017/2018 година
Източник: МЗХГ                   
*НТП - Начин на трайно ползване
 
 
 
Най-много са площите с липсващи собственици в областите Бургас – близо 153 хил. декара, София област – 150 хил. декара, и Хасково – 103 хил. декара. Най-малко са нивите „бели петна“ в Смолян, Силистра и Добрич.