Официално бе прерязана лентата на новоизграденото водохващане на река Марица, непосредствено до ВЕЦ Момина Клисура, съобщиха от „Напоителни системи“ ЕАД.

Фермерите да използват собствени водоизточници за напояване?

Водохващането не се експлоатира от над 20 години. Днес то вече е рехабилитирано, за да предотвратява бъдещи прекъсвания във водоподаването за напояване в района на Карабунар.  

Водохващането ще бъде алтернативен водоизточник за доставка на вода за напояване по време на ремонтите на каскадите на „НЕК” ЕАД, както и в случай, че водата в язовир Тополница е недостатъчна за поливен сезон 2021.

С помощта на хидротехническото съоръжение водата от реката ще може да се улавя и по новоизградения канал водата от язовир Белмекен ще отива в изравнителите, а от там по каналната мрежа на „Напоителни системи” ЕАД. Така ще се гарантира напояването на територията на клоновете Тополница и Марица, обясняват от Дружеството.