Значителен спад в нивото на вода в язовир „Тича“ налага спирането на ползването му за поливни нужди, се съобщава в месечения график за водите на комплексните и значими язовири в България.

Кооперации искат de minismis заради сушата

По данни от 30 септември язовирът е пълен на 45,5%. Това означава, че за доставката на 9150 куб. м вода до полетата трябва да се източат 480 000 куб. м, което е повече от 20-дневното потребление на Търговище. Справката сочи, че наличният обем на язовир „Тича“ в момента е 141.966 млн. куб. м, като от тях 101,966 млн. куб.м е полезният обем. 

"С 1,8 млн. куб. м вода по-малко са подадени от язовир „Тича“ на земеделците през този напоителен сезон. От май до края на септември разрешените с месечните графици на МОСВ количества за напояване са били 6,3 млн. кубика, което е било по-малко от заявката на „Напоителни системи“ – Шумен", заяви пред Радио Шумен управителят на „Напоителни системи“- клон Шумен Христо Николов.

Драстичен спад на вода продължава да има и в язовир „Жребчево". От края на септември водоподаването по каналите за поливане на земеделските площи в областта от язовира е спряно.

"В момента водоемът е с 83 300 000 куб. м вода при капацитет от близо 400 милиона. Това е около 21% от общия му обем", коментира управителят на „Напоителни системи" - Сливен инж. Пламен Иванов пред БНР.

Според него очакванията са през есенно-зимния период да има покачване на нивата и да няма проблем със следващия поливен сезон. "Ние се готвим да имаме суха година, но очакванията са по цикличността да имаме средно влажна година. Там притокът е между 310 и 340 милиона. Това автоматично означава, че, идвайки на една такава влажна година, язовирът ще е отново пълен", каза инж. Иванов.

"Но ако се задържи отново суха година, както предните, язовирът ще се възстанови до нивата в началото на този поливен сезон или около 150 милиона и ще бъде в същото състояние след протичане на поливния сезон", предупреди той.

В контекста на сушата последиците от нея и как ще влезем в новия селскостопански сезон бяха и коментарите на опозицията по време петъчния парламентарен контрол.

"Оценката ни е, че за 4 години Министерството на земеделието не взе мерки за минимизиране на рисковете от неблагоприятни условия. От 4 години се говори за създаване на гаранционен фонд, който да подпомага сектора. Такъв няма, а 20 млн. евро от Програмата за развитие на селските райони се прехвърлиха във Фонда на фондовете за кредити. Разработена е система за напояване от Световната банка, но министерството я отрича, а насреща няма друга разработка, която да разреши проблемите с напояването в земеделския сектор, заяви проф. Светла Бъчварова.