Не знаем каква ПРСР изпраща МЗХ в Брюксел, заяви Светлана Боянова, председател на Институтa за агростратегии и иновации (ИАИ). Боянова коментира в свой анализ предстоящата оставка на правителството с оглед онова, което спешно трябва да се случи в земеделския сектор.

 

На прага на новата ОСП, предупреди Боянова, двата основни спешни проблема са: какво ще направим по отношение на директните плащания и по отношение на Програмата за развитие на селските райони. Има най-различни варианти – оптимистичен, реалистичен и песимистичен – и е изключително важно ние да сме наясно в кой попадаме, каза още Боянова. Бюджетът за разплащане е 400 млн. евро. И в песимистичния вариант ние можем да ги изгубим.

 

Да предположим, че ще има плащания по агроекология – фондът трябва да каже колко заявления има. Да не забравяме, че тъкмо по отношение по агроекологията има текст, внесен в закона за собствеността и ползването на земеделслките земи, който пази онези производители, които произвеждат екологични продукти и има опасност, ако не се приеме закона, много от тях да не могат да си спазят ангажимента за 5 години, предупреди още Боянова.

 

Вторият важен момент – програмирането за следващия период: 2014-2020 г. Как ще бъдат отразени бележките и коментарите на ЕК по споразуменията за партньорство в частта за земеделие? Друг въпрос: беше казано от зам. министър Гечев, че изпращат програмата в ЕК, така или иначе не сме наясно какво се изпраща – ние бяхме на общественото обсъждане, знаем обаче само това, което знаят и медиите. Следователно оттук натататък следващото, очевидно служебно правителство, трябва много внимателно да придвижи преговорите по одобряване програмата – ако има бележки от ЕК, трябва да се отговори адекватно, за да може най-бързо да ни бъде одобрена ПРСР, защото действително това е надеждата на повечето земеделци.

 

„По отношение на директните плащания нещата също никак не са розови. До 1 август трябва да се вземат определени решения. Но аз не знам дали това правителство ще вземе тези решения, дали ще се свърши тази работа. Това е жизнено важно – те са по-скоро политически решения. Например: Дали продължаваме схемата за единно плащане на площ – всички работни групи, които се събирахме в Министерството, се съгласихме по тази точка, но остава въпросът как продължава тази схема. Проблеми там има. Има много застъпвания, има променен закон за подпомагане на земеделските произовдители, където се казва, че от следващата година – 2015 – трябва да се очертават площи само с правно основание. Как се връзва това с настоящите споразумения по 37в от ЗСПЗЗ?

 

Зелените плащания – ще затрудни ли администрацията изготвянето на т.нар. екологично насочени площи? Така и така хората ще се събират да правят споразуменята по 37в, те най-добре знаят дали някъде има горичка, затревена ивица и т.н. Нека го обсъдят помежду си и го предоставят на Министерството като инфромация – това, струва ми се, е най-ефикасният вариант, за да избегнем грешки при заявяването на директните плащания на 1.03.2015.

 

Въпросът е кой ще направи всичко това. Очевидно няма да е това правителство. Служебното правителство трябва да си даде ясна сметка дали ще му бъде в правомощията – кой ще направи този прословут софтуеър, за който говори Гечев, за който говорих и аз преди това като заместник министър. Но за да се случи това и да се изготви такъв софтуеър – трябва обществена поръчка, трябва да се видят техническите параметри на тази обществена поръчка, много неща, за които просто няма време.

 

По отношение на постоянно затревените площи – това е голямо предизвикателство за нашата държава. Знаете какво стана в последната кампания, когато се поискаха от всички земеделци правни основания за пасищата. Който нямаше животни – го заяви за ливада, не знам какво ще правят във фонда с всички тези правни основания. Но истината е, че оттук нататък трябва да се подготви и отглежда слой специално затревени площи. Следващото правителство ще трябва да прави и това.

 

През годините една площ по заявление е постоянно затревена, а по карта на възстановената собственост (КВС) е нива. И хората се питат – това ще влезе ли в слоя на постоянно затревените площи или не? Аз като собственик искам това да ми е нива, нищо, че е заявявана от някой като постоянно затревена площ. Т.е. има теми и въпроси, които, ако не получат отговор, подлагат на голям риск цялото заявяване и кандидатстване.

 

В срок до 1 август

 

► По зелените плащания трябва да обявим до 1 август от кои екологично насочени площи ще се възползваме, ще имаме ли еквивалентни практики и т.н.

► По отношение на младите фермери пак до 1 август ние трябва да кажем по какви параметри ще се ползваме от тази схема. Т.е. знаете, че максимумът е до 90 хектара, има три варианта за изчисление на плащанията за младите фермери, трябва да кажем кой от трите избираме.

► До 1 август трябва да кажем и друго – относно тавана на плащанията и преразпределителното плащане. Ние за 2014 г. избрахме преразпределителното плащане. Наскоро 17 браншови организации се обединиха около искането да има таван на плащанията – това са въпроси, за чиито отговори имаме една много близка финална дата – 1 август. Дотук виждате, че се събира доста работа.

► Отделно трябва да кажем дали ще прехвърляме средства от директните плащания към селската програма и обратно. Необлагодетелстваните райони също са много важна тема – ние трябва да кажем дали ще се възползваме от средства за тях. Може би няма да се възползваме от това по линия на директните плащания. Служебното правителство, според мен, трябва за започне работа и по тази тема – по дефиниране на необлагодетелстваните райони по новите биофизични критерии, заявява Боянова.

 

Тези пари, които ние така или иначе трябва да разплатим като бюджет. Напоследък чуваме, че искат от земеделците да има прехвърляне от гаранционния фонд към мярка 121, което означава, тъй като аз съм била в този процес по създаването на гаранционния фонд, че тези пари трябва да бъдат разплатени по мярка 121 сега.

 

От всичко това излиза, че има много работа и за сегашното правителство – да довършва. Ако не може да го направи до 1 август – то тогава очевидно предстои много работа за служебното правителство. “В нашия бранш политическите крамоли и смени нямат никакво значение – стопанската година си започва през октомври, програмната – през март и трябва да знаем какво правим, за да няма санкции и да не изгубим пари”, допълва Светлана Боянова.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!