„С наближаването на крайните срокове за представяне на българските предложения пред Европейската комисия за Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) и директните плащания установяваме, че нямаме готовност“, заяви в изказването си по време на публично обсъждане на ПРСР 2014-2020 г. Светлана Боянова, директор на Института за агростратегии и иновации (ИАИ).

 

„Както знаем, до 1 август всички държави членки трябва да представят на Комисията прилагащите решения по новите Регламенти по директните плащания. По отношение на Програмата за развитие на селските райони нещата изглеждат по подобен начин. Новата ПРСР е част от Споразумението за партньорство, по което преди няколко дни ЕК изпрати сериозни бележки и коментари.

 

Реално времето е много късо, затова е много важно в тази политическа обстановка важните национални решения по реформираната ОСП да се вземат от хора, които да са наясно и да могат да получат широка подкрепа от страна на земеделската общност и хранително-вкусовата индустрия, което в момента ние не виждаме”, обобщи позицията си Боянова.

 

По думите й, готовността ни за представяне на предложенията ни към Брюксел не е на необходимото ниво. “По линия на директните плащания дебатът едва сега започна и то не с резултатите от него, които очакваме всички.

 

По линия на подготовката на ПРСР ситуацията също не е добра, защото предстои много работа - съгласуването й със Споразумението за партньорство, постигането на консенсус по мерките и определянето на финансирането за тях и не на последно място: подготовката на нормативните актове по прилагането на Програмата, която дори не е започнала – всичко това ще ни постави в позиция дори и да имаме одобрена програма, да не можем да я приложим”, заяви още Боянова. Т

 

я беше категорична, че в Разплащателната агенция няма никаква готовност за осъществяване на приеми и контрол на проектите по новата Програма, тъй като на нас не ни е известно да се работи по нови процедури.

 

“По директните плащания се опасяваме, че няма да имаме готовност да проведем кампанията от март 2015 г. по новите правила, защото сегашното управление не полага достатъчно усилия за нейното обезпечаване чрез вземането на политическите решения и изготвянето на националното законодателство от една страна, както и чрез осигуряването на техническите инструменти за провеждане на кампанията от друга”, заяви Светлана Боянова.

 

По думите й реално за земеделието подготовката за следващата кампания започва от юли със стартиране на процедурите за споразуменията за ползване на масивите, тоест до края на юни те трябва да имат необходимата яснота.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!