Проф. Светла Бъчварова, председател на Парламентарната комисия по земеделие, обяви, че в новия програмен период е възможно субсидиите в лозарството да достигнат до 75%, но при създаването на мощности за преработка. “Така ще се помогне на районите да получат развитие в тази насока, но без наука едва ли това ще се случи. Има доста проблеми в лозарските стопанства, особено когато не се използват научният потенциал и новите технологии. Лозарството определено изостава в Северна, спрямо Южна България. Трябва да направим необходимото този баланс, който съществуваше в различните райони да се запази. Тоест, в Северна България да стимулираме развитието на лозарството и преработвателната индустрия. От своя страна, следват пазарите, но това вече е свързано с възможността да предлагаме качествени вина, които също така да бъдат конкурентни от гледна точка на цената”, коментира по време на Открит ден на виненото и десертното грозде в Института по лозарство и вонарство (ИЛВ) проф. Бъчварова.

 

И допълни, че досега производството на десертни сортове, например, не е подпомагано. “Възможности съществуват и идеята е от 2014 г. това да се осъществява заедно с другите трайни насаждения, т.е. ние да подпомагаме родната продукция със субсидии. Знаете, че в новия програмен период има възможност 13% от директните плащания да бъдат отделяни за подпомагане на дейности, обвързани с производство. Това ще бъдат животновъдството, трайните насаждения, включително производството на десертни сортове грозде, както и зеленчукопроизводството в някои водещи отрасли”, коментира Бъчварова.

 

По думите й голяма част от лозята в България са изоставени и има права за засаждане на около 200 000 декара. “Всеки производител на винено грозде може да закупи тези права, за да кандидатства в следващия програмен период, който, пак ще подчертая, е с много по-добри параметри спрямо досегашния 2007-2013. Това означава, че вие може да не разполагате с лозя, но купувайки правата за презасаждане, можете да го направите. Но пак трябва да вървим в посока интеграция – произвеждане на грозде, преработка, пазари. В противен случай, няма да разполагаме с необходимата устойчивост. Колкото до външните инвеститори, които имат намерение да отглеждат лозови масиви на територията на България, аз бих ги приветствала, тъй като така се вливат свежи пари в отрасъла”, каза проф. Бъчварова.

 

По нейни наблюдения през последните четири години при посадъчния материал няма достатъчно добър контрол по отношение на качеството. “Вярно е, че цените са по-ниски, но в края на краищата вие създавате трайно насаждение, което в един дълъг период от време трябва да покаже дали е качествено или не. Защото е факт, че чуждестранният посадъчен материал е поне 40-50% по-евтин от нашия. Затова Изпълнителната агенция по семепроизводство трябва да обърне сериозно внимание на вноса от трети страни. Тя е органът, който осъщестява контрол и трябва да е достатъчно прецизна, за да не се получават проблеми по-нататък”, допълни проф. Светла Бъчварова.
 

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!