Подпомагането по Схемата за ягоди и малини, необвързана с производството през 2014 г. ще е в размер на 44,98 лева/дка. Общата сума на средствата се запазва в същия размер като през 2013 г -  442 637 лева, съобщиха от Министерството на земеделието и храните.

Право на подпомагане по схемата за ягоди и малини, необвързана с производството, имат земеделски стопани, които са произвеждали пресни ягоди и малини за преработка и са били одобрени за подпомагане за тях през 2008 г. и продължават да упражняват земеделска дейност.

Схемите за директни плащания и национални доплащания са насочени към активни земеделски стопани. Кандидатите по схемата за ягоди и малини трябва да продължават да извършват земеделска дейност. Не е задължително тя да е свързана с отглеждането и производството на ягоди или малини, но заявителят трябва да е действащ фермер.
 
Помощта по схемата за ягоди и малини, необвързана с производството, се определя въз основа на допустимите за подпомагане хектари, които е имал кандидатът за подпомагане през 2008 г., по схемата за производство на пресни ягоди и малини за преработка, уточняват от МЗХ.

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!