Неравните нива на европейските субсидии са огромна несправедливост. Това каза евродепутатът Атидже Алиева-Вели, член на Комисията по земеделие в Европейския парламент (ЕП), по време на онлайн брифинг, който Агри.БГ излъчи на живо.

Искане: Да не се удържат пари от фермери с директни плащания до 2 000 евро

“Вече трети програмен период го има това предложение и то още не е факт. За да бъдат конкурентни нашите производители, те трябва да получават еднакво плащане. Аз няма да спра да работя, докато не видя българските фермери с изравнени плащания с тези на ниво ЕС”, добави евродепутатът.

Алиева обясни, че има вариант за компенсиране на фермерите в държавите членки с по-ниски субсидии.

“Една малка възможност за държавите членки, които все още получават плащания под средното ниво, е да прехвърлят суми от Втори стълб на ОСП към Първи стълб. Това е една възможност, която дава възможност донякъде да се компенсират по-ниските нива. Но тук не говорим за допълнителен бюджет!”, заключи евродепутатът.

Позицията на България

Още през месец ноември 2017 г. земеделското министерство излезе с официална позиция директните плащания между фермерите от ЕС да бъдат изравнени след 2020 г. Това искане бе заложено във визията на страната ни за бъдещия програмен период на най-старата политика на ЕС и е одобрено от Министерския съвет.

Позицията на България е, че трябва да се запази досегашният баланс в ОСП, основаващ се на два стълба (директни плащания и Програма за развитие на селските райони - ПРСР), с конкретни цели и сфери на подпомагане и възможността за трансфер между тях.

Страната ни продължава да настоява за отпадане на историческия подход при разпределение на средствата за директни плащания и завършване на процеса на тяхното цялостно сближаване. Целта е да се изравнят условията за конкуренция на единния пазар, както и да бъде запазено преразпределителното плащане.

Следете темата и на cap4us.agri.bg.