Персоналът на Изпълнителната агенция „Борба с градушките“ (ИАБГ) ще бъде увеличен със стотици нови служители.
 
 
Министерският съвет прие днес промени в Устройствения правилник на ИАБГ в частта, определяща числеността на персонала, съобщи правителствената пресслужба. Общият брой на служителите се увеличава с 63% - от 593 на 967 човека, стана ясно от публикувания проект на постановлението. В това число специализираната администрация ще се разшири от 557 на 931 човека.
 
„Необходимостта от промените произтича от предстоящото разширяване на обхвата на защитата от градушки“, отбелязва съобщението. Защитата от градушки ще покрие нови 3 350 000 декара земеделски земи, като в същото време се създават и нови работни места.
 
Като мотиви се посочва, че съгласно стратегията за развитие на градозащитата в страната се предвижда предпазните мерки да покрият 90% от земеделските земи. Разширяването ще бъде извършено чрез използване на два способа - защита с противоградови ракети и самолетен способ.
 
 
За първия етап от разширяването се предвижда въвеждане в действие на два нови командни пункта и прилежащите им 62 нови ракетни площадки. На всяка от тях, както и в двата командни пункта, където се извършва събирането и обработването на радарната информация, както и подаването на команди за стрелба с противоградови ракети, следва да бъдат назначени нови служители.
 
„Увеличението на числеността на персонала ще бъде извършено в рамките на Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ), при условията на компенсирани промени на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на земеделието, храните и горите, а именно регионалните Дирекции по горите към Изпълнителна агенция по горите“, допълва съобщението.
 
Проектът на постановлението уточнява, че числеността на Изпълнителната агенция по горите ще бъде намалена с 15%  - от 1499 човека на 1275 човека.