Публичен търг за ниви и градини в землищата на 38 села обяви Община Добрич, предаде БТА.

В Тервел: Ще актуализират статута на земеделски земи, при които има разминаване „де факто“ и „де юре“

Общинският съвет е приел отдаването на земеделските площи от общинския поземлен фонд за пет години, до октомври 2026 г., да стане чрез тайно наддаване. 

Ниви от 517 декара край Алцек и от 147 декара край Черна са най-големите обявени парцели.

В списъка на Общината влизат още земеделски земи в Прилеп, Приморци, Стефаново, Царевец и редица други селища. Ще се търсят стопани и за зеленчукова градина край Смолница и за овощна градина край Батово. Общината ще отдаде под наем за пет стопански години и 754 декара дворни места в 27 селища.

Животновъдите от района също ще могат да ползват маломерни имоти (до 10 дка)

Общинският съвет е решил стопаните на животни да се възползват от общинския поземлен фонд без провеждането на търг или конкурс. Договорите за наем с животновъдите също ще бъдат за петгодишен период.